881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom.


Tytuł projektu: Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom.

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Rodziny

Wartość projektu: 1 505 863,81 zł

dofinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 279 984,24 zł

Budżet państwa: 150 586,38 zł

Okres realizacji: 01.11.2020 – 31.08.2021

Cel bezpośredni projektu: wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Przedmiot projektu: kompleksowa przebudowa zdewastowanego budynku przyparafialnego w tym wszystkich pomieszczeń́ wraz z instalacjami. W zakres prac wchodzi renowacja elewacji obiektu wraz z renowacją istniejącej stolarki okiennej, pokrycia dachowego, docieplenie stropu oraz dachu i instalacji centralnego ogrzewania oraz zagospodarowanie terenu w zakresie dostosowania do korzystania przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W terenie zostaną wykonane przyłącza oraz sieci oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Efekty realizacji projektu:

Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 150

Zamówienia w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące Zarządzania Projektem pn.: „Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom”.
W ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
SWA Cosnulting Szymon Nowara, ul. Wiejska 41, 41 – 935 Bytom

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące Nadzoru autorskiego w Projekcie pn.: „Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom”.
W ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
Pronobis Studio Grzegorz Pronobis, ul. Szkolna 10/46, 41 – 902 Bytom

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące Nadzoru budowlanego w Projekcie pn.: „Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom”.
W ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
Firma Projektowo-Usługowa „JL” Janusz Lasota, ul. Mikulczycka 28, 42-675 Przezchlebie

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące wykonawcy budowlanego w Projekcie pn.: „Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom”.
W ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy: DES HENRYK DOWGIER ANNA DOWGIER SPÓŁKA JAWNA to Spółka jawna Ul. Kronikarza Galla 5/1 30-053 Kraków, województwo MAŁOPOLSKIE.