881 776 552 (całodobowo)

„Szatan , pokusa i grzech.”

A post? Post jest rozumną postawą człowieka, który – świadomie – odmawia sobie rzeczy godziwej, w dobrej intencji. Jest to asceza, czyli drobne ćwiczenia, abym miał silę żyć jak człowiek, a „trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę”...

„Czas upragniony.”

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”. Te słowa św. Pawła, które liturgia odnosi do Wielkiego Postu, usłyszy wkrótce znaczna część osób wierzących, gdyż zabrzmią one we wszystkich kościołach w Środę Popielcową, która należy do tych wyjątkowych dni w...

Gromniczna czy Ofiarowanie?

Ofiarowanie Pańskie, które obchodzimy czterdzieści dni po świętach Bożego Narodzenia, upamiętnia pierwsze przybycie Mesjasza do Świątyni Jerozolimskiej. Dla Matki Pana Jezusa był to dzień rytualnego oczyszczenia, czyli wyzwolenia z dziedzictwa grzechu pramatki Ewy....

„O Uroczystości Wszystkich Świętych i dniu Zadusznym.”

Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych uroczyście świętuje 1 listopada Kościół katolicki. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – „Świętem Zmarłych”. Po uroczystości Wszystkich Świętych, 2 listopada...

„Różaniec zaprowadził ją do prawdy.”

Jesteś pianistką, producentem muzycznym i kompozytorem… Jednocześnie ciągle poszukujesz Tego, który nadaje sens wszystkim naszym działaniom. U niektórych wiara jest mozolnym i codziennym wypatrywaniem Jego Oblicza, u innych, jak Pawła z Tarsu, jest to nagłe...