881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

„Post jako lekarstwo dla ciała i duszy.”

Pierwszą rzeczą, której oczekiwano od postu, było jego uzdrawiające działanie zarówno na ciało, jak i na duszę. Post miał chronić przede wszystkim przed wpływami demonicznymi. Ta postawa miała swój fundament w poglądach ludów pierwotnych na odżywianie. Obawiano się,...

Nabożeństwa Majowe – historia

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych...

„Czas nawrócenia.”

Z Ewangelii według świętego Łukasza:   W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni...

„Polski misjonarz na Ukrainie….”

– Nawet nam nie przyszło przez myśl, by wyjechać. Myśleliśmy tylko co zrobić, by być z ludźmi i jak im pomóc – powiedział przebywający na Ukrainie misjonarz werbista o. Wojciech Żółty Parafie znajdujące się spokojniejszych regionach Ukrainy aktywnie włączają się...

„Cztery rzeczy , które możesz dzisiaj zrobić dla Ukrainy.”

Konflikt między Rosją i Ukrainą trwa, powodując coraz większy niepokój. Trudno przewidzieć, jakie będą następne posunięcia Rosji, jak zakończą się próby, które obserwujemy z rosnącą niepewnością. Co możesz zrobić dla Ukrainy, jeśli jesteś zwykłym, wierzącym...