881 776 552 (całodobowo)

Posłannictwo siostry Faustyny.

[…] Ludzkość w ostatnim zwłaszcza stuleciu oddala się coraz bardziej od Boga, od Chrystusa i Kościoła. Toteż mimo wzrostu cywilizacji czuje się coraz bardziej rozdartą i nieszczęśliwą. W tymże stuleciu Niebo, żeby ratować zbłąkaną, ale i ciężko grzeszną ludzkość,...

Świeto Miłosierdzia Bożego.

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r.: „Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w...

Droga światła – spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Spotkanie I: Jezus powstał z martwych   Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!   Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie...

W Zmartwychwstałym moje zwycięstwo.

Niech świat pozna, patrząc na nasze życie, że Chrystus przez swe zmartwychwstanie prawdziwie zwyciężył śmierć, rozpacz, grzech i strach. Słowa jednej z piosenek protestanckiego artysty, Carmana, mówią o walce Jezusa z szatanem, która toczy się na ringu. Po odliczeniu...

Przewodnik po Triduum Paschalnym.

Andrzej Macura   Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika – ustanowienie Eucharystii i...

Radość Wielkiego Postu

Z księdzem prałatem Janem Sikorskim, ojcem duchowym kapłanów archidiecezji warszawskiej, rozmawia Małgorzata Giabisz-Pniewska Jeszcze niedawno w Środę Popielcową można było usłyszeć: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, dzisiaj ksiądz, sypiąc głowę...