881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Spowiedź nie taka straszna …

O książce „Grzechy w kratkę” z o. Piotrem Jordanem Śliwińskim, kapucynem rozmawia Magdalena Wojaczek        Pan Jezus przez swoją śmierć na krzyżu odkupił grzechy całego świata, dlaczego więc został ustanowiony sakrament pojednania i pokuty? Dlaczego musimy się...

Jak zbudować udane małżeństwo?

Z dr Elżbietą Sujak, psychiatrą i neurologiem, przez wiele lat zaangażowaną w poradnictwo rodzinne o szczęśliwym związku małżeńskim, wyborze właściwego współmałżonka i kryzysach w małżeństwie rozmawia Cezary Sękalski      Cezary Sękalski: Obecnie w Polsce rozpada się...

Szatan istnieje naprawdę. Spotkałem go (cz. II)

Musisz pójść do ojca Benignusa                    W następnych dniach znowu spotykałam tego chłopaka, tego „cudownego lekkoducha”; od razu zrozumiałam, że ta jasność w oczach nie zdradzi mnie. Opowiedziałam mu ze szczegółami wszystko, co mi się przydarzało, ale ze...

Szatan istnieje naprawdę. Spotkałem go (cz.I)

             W moim doświadczeniu egzorcysty miałem czasami do czynienia z przypadkami strasznych ludzkich cierpień. Ludzie cierpieli, gdyż odczuwali ból w różnych częściach ciała, którego nie można było w żaden sposób wyjaśnić z medycznego punktu widzenia. Cierpieli...

Sakrament Bierzmowania

265. Jakie jest miejsce bierzmowania w ekonomii zbawienia?          W Starym Przymierzu prorocy zapowiadali , że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje posłanie Jezus urzeczywistnia w pełnej jedności z...

Jałmużna dar serca- dar z siebie

                 „Gdy podniósł oczy, zobaczył jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z...