881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Dzieci I komunijne

  Wymagania Egzaminacyjne Dziesięć Przykazań Bożych 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego  nadaremno. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż....