881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Psalm 107 – Wdzięczność za ocalenie.

Składajcie dzięki Jahwe, albowiem jest dobry, ponieważ na wieki trwa Jego łaska. Niechaj to głoszą ci, których Jahwe wybawił, których wyzwolił z rąk nieprzyjaciela, ci, których z krajów zgromadził: ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili po stepie i po...

Księga Mądrości – Grzech zamyka drogę do mądrości.

1 1 Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca! 2 Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. 3 Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc,...

Psalm 80

Pasterzu Izraela, nakłoń ucha! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w swym blasku wobec Efraima, Beniamina i Manassego! Zbudź swoją moc i przybądź nam z pomocą! Jahwe Zastępów odnów nas, rozjaśnij swoje oblicze, a będziemy...

1 J 5,14-15

“Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.” 1 J 5,...

Psalm 11 – Ufność w Bogu

U Jahwe szukam schronienia! Jakże możecie mówić do mnie: „Uciekaj w góry jak ptak! go oto złoczyńcy naciągają łuk i zakładają strzałę na cięciwę, by godzić wśród ciemności w ludzi prawych. Gdy runą podwaliny, cóż zdoła osiągnąć sprawiedliwy?” Jahwe [mieszka] w swym...

Psalm 101.

Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę; chcę śpiewać Tobie, o Panie! Kroczyć będę drogą nieskalaną: Kiedyż do mnie przybędziesz? Będę postępował według niewinności mego serca pośrodku mojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej; w nienawiści mam...