881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Chrzest Jezusa w Jordanie.

Słowo Boże: „Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w...

Psalm 108

  Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się , chwało moja, zbudź się harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, a wierność Twoja po chmury. Bądź...

Psalm 2

Czemuż to narody wszczynają niepokój, a ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemscy jednoczą się, a książęta wspólnie się zmawiają przeciw Jahwe i Jego Pomazańcowi: „Zerwijmy ich więzy, odrzućmy od siebie ich pęta!” Ten, który ma siedzibę w niebie, śmieje się, Pan...

„Pustynia i czas łaski.”

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie...

Psalm 55

Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę i nie odwracaj się od mojej prośby, zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie! Szamocę się w moim ucisku, jęczę na głos nieprzyjaciela i na wołanie grzesznika, bo sprowadzają na mnie niedolę i napastują mnie w gniewie. Drży we mnie moje...

Psalm 107 – Wdzięczność za ocalenie.

Składajcie dzięki Jahwe, albowiem jest dobry, ponieważ na wieki trwa Jego łaska. Niechaj to głoszą ci, których Jahwe wybawił, których wyzwolił z rąk nieprzyjaciela, ci, których z krajów zgromadził: ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili po stepie i po...