881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Psalm 112

Pochwała sprawiedliwego Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa...

Psalm 136.

Wysławiajcie Jahwe, bo dobry jest, bo na wieki Jego łaskawość. Wysławiajcie Boga nad bogami, bo na wieki Jego łaskawość. Wysławiajcie Pana nad pany, bo na wieki Jego łaskawość. Tego, który sam wielkie cuda czyni, bo na wieki Jego łaskawość. Który w mądrości stworzył...

Psalm 138

Z całego serca będę Cię, Jahwe, sławił. W obecności aniołów będę Ci śpiewała Złożę głęboki ukłon przed Twoim świętym Przybytkiem i będę wysławiał Twoje Imię za Twoją łaskawość, za wierność Twoją, bo wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię. Wysłuchałeś mnie w...

Psalm 103

Błogosław, duszo moja, Jahwe, i całe moje wnętrze — święte Imię Jego. Błogosław, duszo moja, Jahwe, pamiętaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. To On odpuszcza wszystkie twe przewiny i leczy wszystkie twoje niemoce. On wybawia od śmierci twe życie, wieńczy cię łaską...

Psalm 118.

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama...

Psalm 150.

Chwalcie Boga w Jego Przybytku, chwalcie Go na nieboskłonie mocy Jego. Chwalcie Go za możne Jego dzieła, chwalcie Go za Jego wielki majestat. Chwalcie Go głosem trąby, chwalcie Go na harfie i cytrze. Chwalcie Go przy bębnach i tańcach, na instrumentach strunowych i na...