881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

„Małżeństwo jest…”

Małżeństwo jest dynamicznym procesem odkrywania. Małżeństwo jest podróżowaniem – nie przybyciem. W małżeństwie znalezienie właściwej osoby jest tak samo ważne, jak bycie właściwą osobą. Małżeństwo – to znaczy kochać, kochać, kochać – wciąż na nowo....

„Tylko Bóg.”

Tylko Bóg może dać wiarę; jednak ty możesz dać świadectwo.Tylko Bóg może dać nadzieję; jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braciach.Tylko Bóg może dać miłość; jednak ty możesz uczyć innych jak kochać.Tylko Bóg może dać pokój; jak ty możesz zasiewać...

„Wyleczyć się z samotności.”

Powszechnym wrogiem ludzkości jest samotność... jest ona uniwersalnym uczuciem. Występuje wśród pysznych i pokornych, bogatych i biednych, a nawet między małżonkami... Każde serce odczuwa ból samotności. Nawet Jezus, zanim został wydany i ukrzyżowany, czuł się...

„Przyjście Mesjasza.”

Lud czekający na swego Mesjasza Nie zwróci oczu na dziecinę małą I do biednego nie zajrzy poddasza; Mniema, że zbawcę, którego czekało Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza Od razu ziemską okrytego chwałą, Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza - Mniema, że wszystko...

„O Niepokalane Poczęcie.”

O Niepokalane Poczęcie, Dolino duszy mojej, Łagodna uległością, głęboka pokojem, Czysta tęsknotą, żyzna cierpieniem, Pogodna ufnością, rozległa przebaczeniem Połóż się we mnie, jakim tylko TY potrafisz uniżeniem I niech Duch Święty spłynie Życiodajnym strumieniem A...

„Cierpienie diamentem.”

Ofiaruj swe cierpienie, uczyń je diamentem; Nie porzucaj cierpienia za najbliższym zakrętem. Naucz się pokory, spokoju, cierpliwości, Nie odmawiaj Ojcu do Ciebie miłości. Bo wielką łaską Boga jest każde cierpienie, Trzeba nam więc mężnie znosić upokorzenie. Wiem, to...