881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

„Tylko Bóg”

Tylko Bóg może dać wiarę; jednak ty możesz dać świadectwo. Tylko Bóg może dać nadzieję; jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braciach. Tylko Bóg może dać miłość; jednak ty możesz uczyć innych jak kochać. Tylko Bóg może dać pokój; jak ty możesz zasiewać...

„Prosiłem…”

Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiąganiu powodzenia - - Uczynił mnie słabym abym się nauczył pokornego posłuszeństwa; Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów – – Dał mi kalectwo, abym robił rzeczy lepsze; Prosiłem Boga o bogactwo, abym mógł być...

„Przyjaźń to sztuka.”

Żałuję, że nie posiadam magicznej mocy tworzenia przyjaźni.Nie mam…Przyjaźń nie jest czymś, co działa ściśle według reguł, których możemy się nauczyć.Przyjaźń i miłość jest sztuką, ale nie rodzajem sztuki komercyjnej nastawionej na tani i szybki...

„Małżeństwo jest…”

Małżeństwo jest dynamicznym procesem odkrywania. Małżeństwo jest podróżowaniem – nie przybyciem. W małżeństwie znalezienie właściwej osoby jest tak samo ważne, jak bycie właściwą osobą. Małżeństwo – to znaczy kochać, kochać, kochać – wciąż na nowo....

„Tylko Bóg.”

Tylko Bóg może dać wiarę; jednak ty możesz dać świadectwo.Tylko Bóg może dać nadzieję; jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braciach.Tylko Bóg może dać miłość; jednak ty możesz uczyć innych jak kochać.Tylko Bóg może dać pokój; jak ty możesz zasiewać...

„Wyleczyć się z samotności.”

Powszechnym wrogiem ludzkości jest samotność... jest ona uniwersalnym uczuciem. Występuje wśród pysznych i pokornych, bogatych i biednych, a nawet między małżonkami... Każde serce odczuwa ból samotności. Nawet Jezus, zanim został wydany i ukrzyżowany, czuł się...