881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
  

1.Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.

    

 

2.Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

The future starts today, not tomorrow.

 

 

3. Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.

   

 

4. Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

   

 

5. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

 

 

6. Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.

 

 

7. Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.

  

 

8. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!

   

 

9. Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.

 

 

10. Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.

   

 

11. Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.

  

 

12. Wyznanie wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości.

  

 

13. Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.

 

 

14. Służyć Chrystusowi to wolność

  

 

15. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.

  

 

16. Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.

   

 

17. Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga.

 

 

18. Celibat jest znakiem wolności, która służy.

   

 

19. Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom.