881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Pismo Święte


 

Chrzest Jezusa w Jordanie.

Słowo Boże: "Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i...

Psalm 108

  Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się , chwało moja, zbudź się harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, a wierność Twoja po chmury. Bądź...

Psalm 2

Czemuż to narody wszczynają niepokój, a ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemscy jednoczą się, a książęta wspólnie się zmawiają przeciw Jahwe i Jego Pomazańcowi: „Zerwijmy ich więzy, odrzućmy od siebie ich pęta!” Ten, który ma siedzibę w niebie, śmieje się, Pan...

„Pustynia i czas łaski.”

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie...

Psalm 55

Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę i nie odwracaj się od mojej prośby, zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie! Szamocę się w moim ucisku, jęczę na głos nieprzyjaciela i na wołanie grzesznika, bo sprowadzają na mnie niedolę i napastują mnie w gniewie. Drży we mnie moje...

Psalm 107 – Wdzięczność za ocalenie.

Składajcie dzięki Jahwe, albowiem jest dobry, ponieważ na wieki trwa Jego łaska. Niechaj to głoszą ci, których Jahwe wybawił, których wyzwolił z rąk nieprzyjaciela, ci, których z krajów zgromadził: ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili po stepie i po...

Księga Mądrości – Grzech zamyka drogę do mądrości.

1 1 Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca! 2 Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. 3 Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc,...

Psalm 80

Pasterzu Izraela, nakłoń ucha! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w swym blasku wobec Efraima, Beniamina i Manassego! Zbudź swoją moc i przybądź nam z pomocą! Jahwe Zastępów odnów nas, rozjaśnij swoje oblicze, a będziemy...

1 J 5,14-15

“Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.” 1 J 5,...

Psalm 11 – Ufność w Bogu

U Jahwe szukam schronienia! Jakże możecie mówić do mnie: „Uciekaj w góry jak ptak! go oto złoczyńcy naciągają łuk i zakładają strzałę na cięciwę, by godzić wśród ciemności w ludzi prawych. Gdy runą podwaliny, cóż zdoła osiągnąć sprawiedliwy?” Jahwe [mieszka] w swym...

Rzymsko-Katolicka Parafia
Świętej Rodziny

ul. Konstytucji 24
41-905 Bytom-Bobrek
tel. (32) 387-58-70

Proboszcz:
ks. Dariusz Pietraś

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A. II o/Bytom
78 1050 1230 1000 0002 0155 1587

Numer konta (z zagranicy):
ING Bank Śląski S.A. II o/Bytom
PL78 1050 1230 1000 0002 0155 1587
Swift Code/BIC to INGBPLPW