881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Pismo Święte


 

1 J 5,14-15

“Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.” 1 J 5,...

Psalm 11 – Ufność w Bogu

U Jahwe szukam schronienia! Jakże możecie mówić do mnie: „Uciekaj w góry jak ptak! go oto złoczyńcy naciągają łuk i zakładają strzałę na cięciwę, by godzić wśród ciemności w ludzi prawych. Gdy runą podwaliny, cóż zdoła osiągnąć sprawiedliwy?” Jahwe [mieszka] w swym...

Psalm 101.

Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę; chcę śpiewać Tobie, o Panie! Kroczyć będę drogą nieskalaną: Kiedyż do mnie przybędziesz? Będę postępował według niewinności mego serca pośrodku mojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej; w nienawiści mam...

Psalm 25.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków....

Psalm 18

Te Deum królewskie Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na której się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Wzywam Pana, godnego chwały, i jestem wolny od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły...

Psalm 112

Pochwała sprawiedliwego Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa...

Psalm 136.

Wysławiajcie Jahwe, bo dobry jest, bo na wieki Jego łaskawość. Wysławiajcie Boga nad bogami, bo na wieki Jego łaskawość. Wysławiajcie Pana nad pany, bo na wieki Jego łaskawość. Tego, który sam wielkie cuda czyni, bo na wieki Jego łaskawość. Który w mądrości stworzył...

Psalm 138

Z całego serca będę Cię, Jahwe, sławił. W obecności aniołów będę Ci śpiewała Złożę głęboki ukłon przed Twoim świętym Przybytkiem i będę wysławiał Twoje Imię za Twoją łaskawość, za wierność Twoją, bo wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię. Wysłuchałeś mnie w...

Psalm 103

Błogosław, duszo moja, Jahwe, i całe moje wnętrze — święte Imię Jego. Błogosław, duszo moja, Jahwe, pamiętaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. To On odpuszcza wszystkie twe przewiny i leczy wszystkie twoje niemoce. On wybawia od śmierci twe życie, wieńczy cię łaską...

Psalm 118.

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama...

Rzymsko-Katolicka Parafia
Świętej Rodziny

ul. Konstytucji 24
41-905 Bytom-Bobrek
tel. (32) 387-58-70

Proboszcz:
ks. Dariusz Pietraś

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A. II o/Bytom
78 1050 1230 1000 0002 0155 1587

Numer konta (z zagranicy):
ING Bank Śląski S.A. II o/Bytom
PL78 1050 1230 1000 0002 0155 1587
Swift Code/BIC to INGBPLPW