881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Rada parafialna

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.


Wyboru dokonano zgodnie z postanowieniami: o radach parafialnych w diecezji gliwickiej.

Ks. Dariusz Pietraś

proboszcz 

Terminarz spotkań Rady Parafialnej :

 

I niedziela września

I niedziela Adwentu

I niedziela Wielkiego Postu

Ostatnia niedziela przed zakończeniem roku szkolnego

 

Spotkania odbywają się o godz. 16.00 na plebanii.