881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

W poczuciu obowiązku i dbałości o zdrowie was wszystkich informujemy,

że ks Proboszcz podczas badania na obecność koronawirusa uzyskał wynik pozytywny.

Uprasza się wszystkich, którzy mieli kontakt z ks Proboszczem w ostatnich siedmiu dniach

o baczną obserwację siebie , a w przypadku niepokojących objawów o pilny kontakt z lekarzem.