881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Małżeństwo jest dynamicznym procesem odkrywania. Małżeństwo jest podróżowaniem – nie przybyciem. W małżeństwie znalezienie właściwej osoby jest tak samo ważne, jak bycie właściwą osobą. Małżeństwo – to znaczy kochać, kochać, kochać – wciąż na nowo. Małżeństwo to zadanie życia.
Małżeństwo jest sztuką... i tak jak każdy twórczy proces wymaga aktywnego myślenia i wysiłku. Musimy uczyć się dzielić obowiązki. Powinniśmy uczyć się rozmawiać szczerze, rozumieć postępowanie, gesty tak dobrze jak słowa. Wspaniałomyślność w dawaniu i wdzięczność w otrzymywaniu są umiejętnościami, które są osiągalne dla każdego człowieka. Ale musimy rozwijać te umiejętności, jeśli chcemy, aby obraz małżeństwa, które malujemy, przypominał arcydzieło, które Bóg zaplanował.

Marion Stroud