881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Wszechmogący Boże,
Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski [wymienić ją], o którą pokornie Cię proszę..., Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.