881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

DZIĘKUJĘ CI, PANIE, W TĘ WIECZORNĄ GODZINĘ,
że pod Twoją opieką dzień dzisiejszy przeżyłem,
że siłę mi dałeś do pracy i w swym zmiłowaniu mnie prowadziłeś.
Proszę Cię, Panie,
przebacz wszystko, co niepokojem sumienie obarcza.
Jak w słońcu, deszczu i wietrze owoce dojrzewają, tak spraw – niech dojrzewam na dzień Twego żniwa.
Proszę Cię, Ojcze Niebieski, za wszystkich ludzi na świecie:
za bliskich mi i drogich, za miłych mi i tych, co mi przykrość sprawiają.
W jasnych i mrocznych dniach życia Twoją własnością jesteśmy.
Gdy z domu mojego wychodzę,
1 gdy do niego powracam,
Ty zawsze krokom moim błogosławisz.