881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

O Niepokalane Poczęcie,
Dolino duszy mojej,
Łagodna uległością, głęboka pokojem,
Czysta tęsknotą,
żyzna cierpieniem,
Pogodna ufnością,
rozległa przebaczeniem
Połóż się we mnie,
jakim tylko TY
potrafisz uniżeniem
I niech Duch Święty spłynie
Życiodajnym strumieniem
A Syn Twój-Słowo,
gdy przyjdzie
obumrzeć we mnie,
Niech w Tobie zmartwychwstanie
I wyda plon stokrotny
miłości i świętości
Wprost z Twojej Niepokalaności
Już nie we mnie, lecz w
Tobie Choć wciąż we mnie,
bo w Tobie
I z Ciebie
dla innych przeze mnie,
Bo chcę, mocno chcę,
bo aż muszę
być Twoim narzędziem,
O Niepokalane Poczęcie!

s. Katarzyna Maria, franiszkanka MI