881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
 1. Utrzymane zostaje w mocy postanowienie z dnia 14 marca 2020 roku zawieszające godziny sprawowania Mszy świętych w kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach. Księża jednak nadal pozostają zobowiązani do codziennego – bez udziału wiernych, przy zamkniętych drzwiach – sprawowania Mszy świętych w/w obiektach sakralnych w przyjętych na dany dzień intencjach.
  Zachęcamy do korzystania z telewizyjnych, internetowych i radiowych transmisji Mszy Świętej.
 2. Przypominamy, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
 3. Zachęcamy do codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach o godz. 20.30 oraz do indywidualnej modlitwy w kościele w godz. od 8.00 do 17.00 (od wtorku do środy). W czasie Świętego Triduum Paschalnego (czwartek, piątek i sobota) kościół będzie zamknięty. W niedziele kościół będzie otwarty od godz. 12.00 do 17.00. Prosimy o nieprzekraczanie liczby 5 osób przebywających równocześnie w kościele.

Przez cały Wielki Tydzień zachęcamy do korzystania z różnych pomocy w jego przeżywaniu (jak np. serwis WielkiTydzien.pl). Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej i Facebooku.

 1. Dzwony kościelne będą wzywały do modlitwy w czasie Anioła Pańskiego (12.00), Godziny Miłosierdzia (15.00) oraz wieczornego różańca (20.30).
 2. Zgodnie z decyzją Biskupa Gliwickiego cała liturgia Triduum Paschalnego będzie celebrowana bez udziału wiernych. Z tego powodu zakazuje się organizowania adoracji Najświętszego Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek. Nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz indywidualna adoracja Krzyża w kościele.
 3. Zapraszamy do udziału w transmisji Mszy Krzyżma z katedry gliwickiej w Wielki Czwartek o godz. 10.00.
 4. W Wielki Piątek obowiązuje post (tzw. ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek do syta). Zaleca się zachowanie abstynencji od pokarmów mięsnych aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Tego dnia można w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża.
 5. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Zachęcamy natomiast, by w swoich domach wspólnie odczytać Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42 oraz by wielkanocne śniadanie rozpocząć od obrzędu „Błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym”, którego tekst wyłożony jest w kościele i umieszczony na stronie internetowej
 6. W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna w tradycyjnej formie dyżurów w konfesjonale, miejscem spowiedzi jest odpowiednie przygotowane pomieszczenie w budynku plebanii. Wszystkich chcących się wyspowiadać prosimy o zgłoszenie się przez domofon (przycisk „Spowiedź”) lub skorzystanie z telefonu duszpasterskiego (881 776 552).