881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

 

Gotowe jest serce moje, Boże, 
zaśpiewam i zagram.
Zbudź się , chwało moja, 
zbudź się harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę.
Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, 
zagram Ci wśród narodów, 
bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, 
a wierność Twoja po chmury.
Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, 
a twoja chwała ponad całą ziemię!.

Aby ocaleli, których miłujesz, 
wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj!
Bóg przemówił w swojej świątyni:
"Będę triumfował i podzielę Sychem, 
a dolinę Sukkot wymierzę.
Do Mnie należy Gilead, do Mnie Mnasses,
Efraim jest szyszakiem mojej głowy,
Juda moi berłem,
Moab jest dla Mnie misą do mycia; 
na Edom but mój rzucę, 
nad Filisteą będę triumfował".
Któż mnie wprowadzi do miasta warownego?
Któż aż do Edomu mię odprowadzi?
Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś 
i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, 
bo ludzkie ocalenie jest zawodne.
W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy 
i On podepcze naszych nieprzyjaciół.