881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania


 

Ważny elementem katechezy w parafii jest przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Zgodnie z zarządzeniem księdza Biskupa w diecezji gliwickiej trwa ono trzy lata.

Zasadniczo skierowane jest ono dla uczniów gimnazjum, ale każdy, kto jeszcze nie przystąpił do tego sakramentu może zgłosić się do proboszcza lub wikarego i przejść odpowiedni kurs.

Głównym celem spotkań jest przygotowanie do świadomego przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, rozumianego jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, a co za tym idzie, do dojrzalszego i bardziej świadomego przeżywania wiary. Dlatego w ramach spotkań pierwszego roku w sposób szczególny skupiamy się na liturgii i sakramentach kościoła. Spotkania drugiego roku poświęcone są szczególnemu pochyleniu się nad Pismem Świętym – źródłem, na którym zgodnie ze słowami św. Pawła opiera się nasza wiara.

Spotkania roku trzeciego są już bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia tego sakramentu. Dlatego w cyklu spotkań rozważamy tajemnicę Ducha Świętego, jego darów i samą istotę Sakramentu Bierzmowania.

W ramach przygotowania kandydaci zobowiązani są do udziału we Mszach świętych młodzieżowych (I czwartek miesiąca), udziału w liturgii Mszy św. niedzielnej i nabożeństwach okresowych (różaniec, majowe). Zobowiązanie to wypływa z założenia, że udział w modlitwie i sakramentach kościoła jest normalną potrzebą każdego wierzącego.

 

Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:

  • metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenie katechizacji szkolnej.

 

 Aktualne informacje :

http://my.opera.com/bierzmowanie/blog/

Rzymsko-Katolicka Parafia
Świętej Rodziny

ul. Konstytucji 24
41-905 Bytom-Bobrek
tel. (32) 387-58-70

Proboszcz:
ks. Dariusz Pietraś

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A. II o/Bytom
78 1050 1230 1000 0002 0155 1587

Numer konta (z zagranicy):
ING Bank Śląski S.A. II o/Bytom
PL78 1050 1230 1000 0002 0155 1587
Swift Code/BIC to INGBPLPW