881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

WIELKI CZWARTEK

 

15.00 Próba LSO

15:30 – 16:30 Spowiedź dla wszystkich parafian

18.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

(Po ceremoniach Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do 21.00)

Po ceremoniach:

Gorzkie Żale cz. I

20.00-20.30 – Adoracja dla młodzieży (w tym gimnazjalnej)

20.30-21.00 – Adoracja Róż Różańcowych

 

WIELKI PIĄTEK

 

8:30 – 9:30 Spowiedź dla wszystkich parafian

8:00 Gorzkie Żale cz. II

9:30 Droga Krzyżowa

10:30 Próba LSO

10:30 – 12:00 Spowiedź dla wszystkich parafian

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15:30 – 16:30 Spowiedź dla wszystkich parafian

18:00 CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU

 

(przy adoracji krzyża ofiara na świątynię)

Po ceremoniach:

Gorzkie Żale cz. III

 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie:

Do 19:30 Wszyscy parafianie

19:30 – 20:00 Apostolstwo Dobrej Śmierci

20.00 – 20:30 Związek Mszalny

20:30 – 20:45 Uwielbienie

20:45 – 23:00 Adoracja w ciszy

23.00 Zakończenie Adoracji

(Spowiedź dla wszystkich parafian po ceremoniach do momentu zakończenia adoracji)

WIELKA SOBOTA

(Ofiara składana przy Bożym Grobie przeznaczona jest na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie)

9:00 – 17:00 ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE

9:00 – 10:00 Spowiedź dla wszystkich parafian

10:00 Modlitwa przy Bożym Grobie na zakończenie Sakramentu Pokuty i Pojednania

10:15 Próba LSO

12:00 Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny (na Boży Grób w Jerozolimie)

13:00 Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny (na Boży Grób w Jerozolimie)

14:00 Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny (na Boży Grób w Jerozolimie)

18:00 WIGILIA PASCHALNA – proszę przynieść świece

(Ofiara przeznaczona na potrzeby parafii)