881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Eucharystia

 1. Biskup Gliwicki udziela wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św.
 2. Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosi się wiernych, by także w niedziele i święta nakazane pozostali w domach i łączyli się ze sprawowaną Eucharystią za pomocą transmisji internetowych, radiowych i telewizyjnych.
 3. Dostępne są transmisje internetowe z naszego kościoła na naszym parafialnym kanale YouTube. https://www.youtube.com/channel/UC6b5c9OQibloqG9WmRgPSiA Msze święte będą transmitowane w niedziele o godz. 9.00 i 11.00, w pozostałe dni tygodnia o 17.00.
 4. Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą:Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cie przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
 5. Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła (czyli 70 osób w naszym kościele).
 6. Osoby uczestniczące we Mszy św. zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. W ławkach należy zachować odpowiedni odstęp (min. 2 metry). Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.
 7. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.
 8. Czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
 9. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. jest zawieszona do odwołania.
 10. Służbę liturgiczną przy ołtarzu (do czasu wznowienia zajęć w szkołach) mogą pełnić tylko pełnoletni ministranci.
 11. Dzieci do 13. roku życia w kościele mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Spowiedź

 1. Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wierni są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
 2. Istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu w salce parafialnej po wcześniejszym umówieniu przez domofon (przycisk „Spowiedź”) lub telefon duszpasterski (881 776 552).

Chrzest

 1. W trakcie sprawowania Sakramentu Chrztu należy bezwzględnie zachować zasadę obecności ograniczonej liczby osób.
 2. Jeżeli nie ma zagrożenia życia dziecka, sugerujemy rodzicom dziecka, by sprawowanie sakramentu odłożyć na czas po pandemii.

I Komunia Święta

 • Termin udzielenia Pierwszej Komunii Świętej i związanej z tym pierwszej spowiedzi dzieci będzie możliwy do ustalenia dopiero po wznowieniu zajęć w szkołach.

Namaszczenie chorych

 • Zawieszona zostaje posługa sakramentalna wobec chorych, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci.

Sakrament małżeństwa

 1. Ze względu na stan epidemiczny zachęcamy nupturientów do przełożenia terminu zawarcia małżeństwa kanonicznego na czas bardziej dogodny.
 2. W przypadku sprawowania tego sakramentu bezwzględnie należy przestrzegać przepisów władz państwowych co do ilości obecnych w kościele osób.

Pogrzeb

 • Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz przepis prawa państwowego o ograniczeniu liczby uczestników zgromadzeń.

Inne

 1. Kościół jest otwarty na modlitwę osobistą w godz. od 8.00 do 17.00 (od wtorku do soboty) oraz niedziele pomiędzy Mszami świętymi. W kościele jednorazowo nie może przebywać więcej niż 70 osób.
 2. Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. W ławkach należy zachować odpowiedni odstęp (min. 2 metry).
 3. Nadal pozostają zawieszone nabożeństwa, jak również wszelkie spotkania formacyjne, pielgrzymki i wyjazdy.
 4. Zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcamy do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w swoich rodzinnych domach.
 5. Kapłani pozostają do stałej dyspozycji wiernych. W razie potrzeby kontaktu prosimy o kontakt telefoniczny (881 776 552) lub internetowy