881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

 

 1. Wybór kard. Karola Wojtyły na 265. papieża w historii Kościoła katolickiego.
  16.10.1978 około godz. 17:15
  „Powołali mnie z dalekiego kraju, ale jednocześnie w chrześcijańskiej wierze i tradycji”
 2. Inauguracja pontyfikatu.
  22.10.1978
  „Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa!”
 3. Pierwsza zagraniczna podróż pontyfikatu.
  25.01 – 1.02.1979
  W Dominikanie, Meksyku i na Wyspach Bahama papież ostrzega przed teologią wyzwolenia.
  „Obraz Chrystusa polityka, rewolucjonisty, wywrotowca z Nazaretu nie zgadza się z katechezą Kościoła”
 4. Pierwsza encyklika – „Redemptor hominis”.
  4.03.1979
  „Człowiek jest drogą Kościoła”
 5. Pierwsza pielgrzymka do Polski.
  2-10.06.1979
  „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”
 6. Przemówienie w ONZ.
  2.10.1979
  Pean na cześć praw człowieka, w tym wolności sumienia.
  „Racją bytu wszelkiej polityki jest służba dla człowieka”
 7. Wizyta u honorowego zwierzchnika prawosławia patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I.
  30.11.1979
  „Czy mamy jeszcze prawo pozostawać rozdzieleni?”
 8. Papież przyjmuje lidera „Solidarności” Lecha Wałęsę.
  15.01.1981
  „Pragnę z tej całej wielkiej polskiej pracy uczynić ofiarę chleba i wina”
 9. Pielgrzymka do Francji.
  30.05 – 2.06.1980
  „Francjo, najstarsza córko Kościoła, czy jesteś wierna przyrzeczeniom twojego chrztu?”
 10. Mehmet Ali Agca dokonuje zamachu na życie Jana Pawła II.
  13.05.1981
  „Składam moje cierpienie w ofierze za Kościół i świat”
 11. Mianowanie kard. Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
  25.11.1981
  Niemiecki hierarcha będzie nadawał ton nauczaniu Kościoła przez najbliższe 24 lata.
 12. Wizyta ekumeniczna w anglikańskiej katedrze w Canterbury.
  29.05.1982
  „Przewodnictwo biskupa Rzymu ma być przewodzeniem w miłości”
 13. Podróż do Polski. Spotkanie z przywódcą podziemnej „Solidarności” Lechem Wałęsą.
  16-23.06.1983
  „Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza”
 14. Odwiedziny u zamachowca Mehmeta Ali Agcy w rzymskim więzieniu Rebibbia.
  27.12.1983
  „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu z całego serca przebaczyłem”
 15. Wizyta w rzymskiej synagodze.
  13.04.1986
  „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi. Można powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”
 16. Międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących wszystkie wyznania chrześcijańskie i 13 innych religii.
  27.10.1986
  „Życzeniem Kościoła katolickiego jest prowadzenie dialogu z innymi religiami”
 17. Najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II podczas pontyfikatu
  18.11 – 1.12.1986
  W podróży papież spędza 13 dni, 6 godz. i 15 min. Odwiedza Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nową Zelandię, Australię i Seszele.
 18. Schizma tradycjonalistów pod wodzą arcybiskupa Marcela Lefebvre.a.
  30.06.1988
  „Na rany Chrystusa, (…) gorąco wzywam cię, czcigodny bracie, do pełnego posłuszeństwa Zastępcy Chrystusa”
 19. Przemówienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
  9.10.1988
  „Stara Europa potrzebuje nowej ewangelizacji”
 20. Spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym niekomunistycznym premierem z kraju Europy Środkowej i Wschodniej.
  20.10.1989
  „Będę się za pana modlił. Wszystkimi myślami jestem z panem i życzę powodzenia”
 21. Encyklika „Centesimus annus” poświęcona konsekwencjom upadku komunizmu.
  1.05.1991.
  „Wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystywania zasobów i zaspokajania potrzeb”
 22. Dwuetapowa wizyta w Polsce, pierwsza po upadku komunizmu.
  1-9.06.1991; 14-15.08.1991.
  „Kościół w Europie może wreszcie oddychać obydwoma swoimi płucami”
 23. Rehabilitacja Galileusza.
  31.10.1992
  Papież wyraża ubolewanie z powodu dokonanego niegdyś przez Kościół potępienia tego naukowca.
  „Galileusz okazał większą przenikliwość niż teologowie”
 24. Ogłoszenie pierwszego od ponad 400 lat Katechizmu Kościoła katolickiego.
  7.12.1992
  „Wiara pozostaje ta sama, ale jest źródłem wciąż nowego światła”
 25. Ogłoszenie przygotowywanej od sześciu lat encykliki „Veritatis splendor”.
  6.08.1993
 26. Papież przekracza granice byłego ZSRR. Podczas pielgrzymki na Litwę, Łotwę i do Estonii składa hołd cierpiącym w czasach komunizmu.
  4-10.09.1993
  „Przychodzę tu, aby przypomnieć wszystkich synów i córki waszej ziemi, na których wydawano wyroki, których skazywano na więzienia, łagry, Sybir czy Kołymę”
 27. Publikacja książki „Przekroczyć próg nadziei”.
  19.10.1994
 28. Papieska msza św. w Manili gromadzi cztery miliony wiernych i staje się największym zgromadzeniem w dziejach ludzkości.
  15.01.1995
  „Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z wami na zawsze”
 29. Encyklika „Evangelium vitae” poświęcona wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
  25.03.1995
  „Znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności. Głos Kościoła jest zawsze krzykiem w obronie ubogich tego świata, tych, którzy są zagrożeni, otoczeni pogardą, których prawa ludzkie są gwałcone”
 30. Przemówienie w ONZ poświęcone prawom narodów.
  5.10.1995
  „Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się, że łzy naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha”
 31. Pierwsza pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec.
  21-23.06.1996
  „Gdy Brama Brandenburska stała się bramą wolności, zostawcie ją otwartą dla wszystkich ludzi. Nie ma wolności bez miłości”
 32. Pielgrzymka do zniszczonego wojną domową Sarajewa.
  12-13.04.1997
  „Wszyscy ludzie dobrej woli mają nadzieję, że to, czego symbolem jest Sarajewo, nie wykroczy poza ramy XX wieku”
 33. Pielgrzymka na Kubę i spotkanie z Fidelem Castro.
  21-25.01.1998
  „Niechaj Kuba otworzy się na świat. I niechaj świat otworzy się na Kubę, aby ten naród mógł patrzeć w przyszłość z nadzieją”
 34. Pielgrzymka do Rumunii – pierwszego kraju zamieszkanego przez większość prawosławną odwiedzanego przez papieża.
  7-9.05.1999
  „Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę jej szukał aż do końca”
 35. Pielgrzymka do Polski. Pierwsza w dziejach papieska wizyta w parlamencie narodowym.
  5-17.06.1999
  „Składam dzięki Panu historii za kształt polskich przemian”
 36. Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
  20-26.03.2000
  „Chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza”
 37. Dzień Przebaczenia w Kościele katolickim. Papież przeprasza za winy Kościoła wyrządzone m.in. wyznawcom innych religii, Żydom, kobietom i ubogim.
  12.03.2000
  „Wyznajemy z całą świadomością naszą odpowiedzialność chrześcijan za zło dnia dzisiejszego”
 38. Ujawnienie trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Według Watykanu, objawienie Maryi zawierało zapowiedź zamachu na papieża.
  13.05.2000
 39. Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji, Syrii i Malty.
  4-9.05.2001
 40. Pielgrzymka na Ukrainę i kolejna wielka misja ekumeniczna Jana Pawła II. Wydaje się, że zastępy nieprzejednanych hierarchów prawosławnych nieco zmalały.
  23-27.06.2001.
 41. Kanonizacja ojca Pio.
  16.06.2002
  Żadna z dotychczasowych kanonizacji nie zgromadziła w Rzymie tak licznych rzesz wiernych.
 42. Łagiewniki – ofiarowanie świata Bożemu miłosierdziu.
  17.08.2002
 43. Kanonizacja Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei.
  06.10.2002
  Kościół docenia promotora idei „powszechnego wezwania do świętości”.
 44. Wydanie „Tryptyku rzymskiego”, poematu napisanego przez Jana Pawła II.
  6.03.2003
  „Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.(…) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci”
 45. Podróż apostolska do Chorwacji. Setna pielgrzymka Jana Pawła II.
  5-9.06.2003
 46. Papież odwiedza Lourdes jako „chory z chorymi”.
  14-15.08.2004
  „Dzielę z wami ten czas naznaczony fizycznym cierpieniem, ale płodny w cudownym zamyśle Boga”
 47. Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.
  19.10.2004
  „Świadectwo życia Matki Teresy przypomina wszystkim, że ewangelizacyjna misja Kościoła dokonuje się poprzez miłość”
 48. Promocja najnowszej książki papieża „Pamięć i tożsamość”.
  17.03.2005
 49. Na wiadomość o pogorszeniu się stanu zdrowia papieża na całym świecie trwają modlitwy w jego intencji.
  31.03. – 1.04.2005

Opracował: Marcin Dzierżanowski, KAI