881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich” (Mt 17, 1-2).

Termin: 2-4 lipca 2018
Temat: Dni Otwartej Furty
Prowadzący: Siostry Terezjanki
Zapraszamy  dziewczęta szkół średnich, studentki i osoby pracujące, które rozeznają swoje powołanie.
Miejsce: Podkowa Leśna
Zapisy:  TUTAJ
Kontakt: powolania-terezjanki@tlen.pl

Termin: 9-15 lipca 2018
Tytuł: Dom na skale, czyli o fundamentach małżeństwa i rodziny
Rekolekcje dla rodzin. Dla dzieci odrębny program, dostosowany do wieku.
Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka);
Prowadzący: ks. Marcin Pietrzyk, teolog duchowości, ojciec duchowny WSD w Łodzi, duszpasterz Domowego Kościoła;
Kontakt: tel. 693 468 233; mail: olszaognisko@gmail.com;
Zapisy: TUTAJ

Termin: 10-15 lipca 2018
Temat: Uwielbienie z modlitwą tańcem
Prowadzący: Anna Wieradzka- Pilarczyk oraz Zespół Domu Rekolekcyjnego
Wszystkich, którym nie obca jest modlitwa uwielbienia, zapraszamy na rekolekcje połączone z warsztatami tańca hebrajskiego – modlitewnego. Uwielbienie tańcem i w tańcu? I to wśród radosnych okrzyków i grania za przykładem króla Dawida, który tańczył z całym zapałem w obecności Pana?  (por. 2Sm 16,14-15).
Miejsce: Dom Rekolekcyjny oo. Dominikanów w Korbielowie
Zapisy:  TUTAJ lub telefonicznie: 664 050 165

Termin: 13-18 lipca 2018
Temat: Rekolekcje z chodzeniem po górach
Prowadzący: s. Gracjana Woroniak UK i ks. Marcin Szczodry
Dla dziewcząt szkół średnich studentek i pracujących.
Miejsce: Dom Sióstr Uczennic Krzyża, Kościelisko
Zapisy: s. Gracjana, tel. 502.272.271, agworoniak@wp.pl

Termin: 16-22 lipca 2018
Tytuł: Modlitwą rozszerzyć serce, by Chrystus na nowo w nim zamieszkał
Rekolekcje odnowy wiary prowadzone w milczeniu
Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka);
Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości;
Kontakt: tel. 693 468 233; mail: olszaognisko@gmail.com;
Zapisy: TUTAJ

Termin: 23-29 lipca 2018
Temat: „Jak przyjąć i pokochać swoje życie by stało się ono darem dla innych”
rekolekcje w milczeniu
Prowadzący: ks. dr Marcin Wiśniewski
Miejsce: Dom rekolekcyjny św. Jana Pawła II pod Krzyżem Jubileuszowym, Zmyślona Parzynowska 19,
63-507 Kobyla Góra, diecezja kaliska;
Zapisy: e-mail: marwi500@poczta.onet.pl, tel. 601962271 (godz. 9-19)
Szczegóły: www.gorakrzyza.pl

Termin: 30 lipca-5 sierpnia 2018
Tytuł: Oprzeć miłość na miłości Boga i wejść w Jego zamysł większy od ludzkich projektów. (zob. Lumen Fidei, 52)
Rekolekcje dla rodzin. Dla dzieci odrębny program, dostosowany do wieku.
Miejsce: Ognisko Miłości (Olsza, koło Rogowa, archidiecezja łódzka);
Prowadzący:  Bogdan Kosztyła – mąż, ojciec czworga dzieci; teolog i psycholog oraz ks. Sławomir Sosnowski – ojciec wspólnoty Ognisko Miłości;
Kontakt: tel. 693 468 233; mail: olszaognisko@gmail.com;
Zapisy: TUTAJ

Termin: 5-12 sierpnia 2018
Temat: „Najświętsze Oblicze” 
rekolekcje z warsztatami ikonopisania
Prowadzący: ks. dr Marcin Wiśniewski, Włodzimierz Półrolniczak
Miejsce: Dom rekolekcyjny św. Jana Pawła II pod Krzyżem Jubileuszowym, Zmyślona Parzynowska 19,
63-507 Kobyla Góra, diecezja kaliska;
Zapisy: e-mail: marwi500@poczta.onet.pl, tel. 601962271 (godz. 9-19)
Szczegóły: www.gorakrzyza.pl

Termin: 15-19 sierpnia 2018
Temat: Rekolekcje pustyni ze św. Józefem
rekolekcje w milczeniu
Prowadzący: ks. dr Marcin Wiśniewski, Włodzimierz Półrolniczak
Miejsce: Dom rekolekcyjny św. Jana Pawła II pod Krzyżem Jubileuszowym, Zmyślona Parzynowska 19,
63-507 Kobyla Góra, diecezja kaliska;
Zapisy: e-mail: marwi500@poczta.onet.pl, tel. 601962271 (godz. 9-19)
Szczegóły: www.gorakrzyza.pl

Termin: 16-24 sierpnia 2018
Temat: Wędrówki po Beskidzie z Jezusem z Nazaretu
Prowadzący: Zespół Domu Rekolekcyjnego
Zapraszamy na wakacyjne Rekolekcje Wędrowne. Tym razem będziemy świadkami czterech ewangelicznych spotkań z Jezusem. Poprzez te wydarzenia Jezus mówi też do Ciebie. Chce coś pokazać i powiedzieć. Ale przede wszystkim chce nauczyć wiary, że On żyje i chce jedności z Tobą. Podczas rekolekcji planujemy trzy wspólne wędrówki po górach z podziałem na grupy. Bardziej zaawansowana grupa dla uczestników zaprawionych w górskich wyprawach, z trasą o średnim stopniu trudności oraz grupa mniej zaawansowana, z trasą o małym stopniu trudności dla zwolenników spokojnych wędrówek.
Miejsce: Dom Rekolekcyjny oo. Dominikanów w Korbielowie
Zapisy: TUTAJ lub telefonicznie: 664 050 165

Termin: 22-26 sierpnia 2018
Temat: „Jak walczyć z pokusą i grzechem?” – a więc słów kilka o nauce Ewagriusza o ośmiu duchach zła
rekolekcje w milczeniu
Prowadzący: ks. dr Marcin Wiśniewski, Włodzimierz Półrolniczak
Miejsce: Dom rekolekcyjny św. Jana Pawła II pod Krzyżem Jubileuszowym, Zmyślona Parzynowska 19,
63-507 Kobyla Góra, diecezja kaliska;
Zapisy: e-mail: marwi500@poczta.onet.pl, tel. 601962271 (godz. 9-19)
Szczegóły: www.gorakrzyza.pl

ekai.pl