881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

W adwentowym czekaniu

gdy przycichł świat cały:

uwielbiam Cię, Jezu,

Panie godzien chwały.

 

Uwielbiam Cię: w myśli,

w modlitwie i w śpiewie.

Oddaję Ci, Jezu,

dziś samego siebie.

 

Chcę Ci przygotować

w sercu swoim drogę,

bo tęsknię za Tobą,

mym Panem i Bogiem.

 

Zobacz – adwentowe płoną

dla Ciebie lampiony.

Przyjdź więc Panie Jezu

i bądź uwielbiony!

 

 

Alina Paul