881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane.

Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.

Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała,

zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.

Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej.

Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją,

to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie.

Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia,

zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.