881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

O Najmiłosierniejszy Boże,
Twoja dobroć
jest nieskończona,
a skarby łask nieprzebrane.
Ufamy bezgranicznie
Twojemu miłosierdziu, które jest
ponad wszystkie dzieła Twoje.
Pragniemy,
aby cała nasza rodzina
żyła zawsze w promieniach
Twojego miłosierdzia,
które wywyższamy
i błogosławimy.
Niech ono dociera
do naszych serc
i przenika nasze wnętrza,
abyśmy mogli lepiej
Ciebie poznać i pokochać.

Oddajemy się
Twemu miłosierdziu, Boże,
całkowicie i bez zastrzeżeń.
Pragniemy szerzyć
Twoje miłosierdzie
przez spełnianie dzieł miłosierdzia
tak względem duszy, jak i ciała,
zwłaszcza starając się
o nawrócenie grzeszników,
niosąc pociechę
potrzebującym pomocy,
chorym i strapionym.

Strzeż naszej rodziny,
o łaskawy Boże,
jako własności i chwały Twojej.
Niech wszyscy ludzie
doświadczą nieskończoności
Twojego miłosierdzia,
zaufają mu i wysławiają je na wieki.
Amen.