881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
 1. Utrzymane zostaje w mocy postanowienie z dnia 14 marca 2020 roku zawieszające godziny sprawowania Mszy świętych w kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach. Księża jednak nadal pozostają zobowiązani do codziennego – bez udziału wiernych, przy zamkniętych drzwiach – sprawowania Mszy świętych w/w obiektach sakralnych w przyjętych na dany dzień intencjach.
  Zachęcamy do korzystania z telewizyjnych, internetowych i radiowych transmisji Mszy Świętej.
 2. Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
  Przypominamy, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
 3. Zachęcamy do codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach o godz. 20.30 oraz do indywidualnej modlitwy w kościele w godz. od 8.00 do 17.00 (od wtorku do soboty). W niedziele kościół będzie otwarty od godz. 12.00 do 17.00. Prosimy o nieprzekraczanie liczby 5 osób przebywających równocześnie w kościele.
 4. Dzwony kościelne będą wzywały do modlitwy w czasie Anioła Pańskiego (12.00), Godziny Miłosierdzia (15.00) oraz wieczornego różańca (20.30).
 5. Codziennie (od wtorku do soboty) o godz. 18.00 odbywa się dezynfekcja ławek. Zapraszamy chętnych do pomocy (wejście od zakrystii). W poniedziałki kościół będzie zamknięty, aby można było przeprowadzić jego sprzątanie i pełną dezynfekcję.
 6. Przypominamy, że ani II przykazanie kościelne ani też przepis Prawa Kanonicznego nie obligują do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wierni są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
  W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna w tradycyjnej formie dyżurów w konfesjonale. Każdy wierny ma prawo skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Miejscem spowiedzi jest odpowiednie przygotowane pomieszczenie w budynku plebanii. Wszystkich chcących się wyspowiadać prosimy o zgłoszenie się przez domofon (przycisk „Spowiedź”) lub skorzystanie z telefonu duszpasterskiego (881 776 552).
 7. Posługa sakramentalna wobec chorych i Komunia święta zostaje ograniczona tylko do sytuacji zagrożenia życia.