881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

W każdym obliczu szukaj człowieka.

Być bliskim drugiemu człowiekowi to znaczy, radować się jego radością i być mu pomocą w chwilach zatroskania i potrzeby. Być wspierającą go ręką i pocieszającym sercem.
Być bliskim drugiemu – to nie tylko odczuwać zadowolenie z samego siebie. Trzeba mieć otwarte serce, w którym jest miejsce dla innych i umieć patrzeć na ludzi dobrym okiem i przyjmować ich życzliwym sercem.

Myśląc o kimś dobrze –
pobudzasz go ku dobremu.

Żaden człowiek nie jest aż tak dalece zły, jak go o to „oskarżają” sporadyczne, najgorsze momenty jego życia. Nikt też nie jest aż tak doskonały, jak o tym świadczyć by mogły pojedyncze fakty jego postępowania.
Jedno potknięcie człowieka nie może rzucać plamy na całe jego życie. Byłoby wielką i niewybaczalną krzywdą zniszczyć na całe życie dobre imię człowieka w związku z jakimś jego upadkiem, czy niewłaściwym postępowaniem. Przecież jeden zły dzień nie czyni złym dni następnych.
Myśląc źle o ludziach, nie czynię ich lepszymi. Myślę więc o nich dobrze, dając im do zrozumienia, że nie są mi obojętni, wprost przeciwnie – stanowią dla mnie wielką wartość, są godni mego zainteresowania.

Wszystko staje się znów dobre,
dzięki dobrym ludziom.
Dobry człowiek jest zawsze łaską
dla tego świata.
Bądź dobrym człowiekiem !

Człowieku, nie jesteś stworzony ani dla produkcji, ani dla przemysłu, ani dla bankowego konta – jesteś stworzony, żeby być człowiekiem.
Istniejesz dla dobra i radości, byś umiał śmiać się i śpiewać, żyć w miłości. Masz obdarzać szczęściem tych, którzy cię otaczają. Przecież jesteś stworzony na obraz Boga – który jest miłością.
Otrzymałeś ręce, żeby dawać, serce, które ma kochać i dwoje ramion, mających objąć drugiego człowieka braterskim uściskiem.

Phil Bosmans