881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Pewien student przyszedł kiedyś do Pascala, słynnego francuskiego uczonego i filozofa, i oświadczył:

     – Gdybym miał pański rozum, byłbym lepszym człowiekiem.

     Zastanowiwszy się chwilę nad głębią tego stwierdzenia, Pascal odpowiedział:

     – Bądź lepszym człowiekiem, a będziesz miał mój rozum.