881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Święto Trójcy Przenajświętszej

Jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przypada na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, a więc w 56 dniu po Wielkanocy. Kolorem obowiązującym w liturgii jest biały. Ta...

Zesłanie Ducha Świętego.

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca...

Wniebowstąpienie Pańskie.

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie „Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11)....

Wniebowstąpienie Pańskie .

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie „Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11)....

„Znaki i symbole w Liturgii.”

Znaki i symbole zajmują ważne miejsce w życiu ludzkim. Za pośrednictwem języka, gestów i czynności człowiek może skuteczniej kontaktować się z innymi ludźmi. Podobnie jest w relacjach pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg przemawia do człowieka i człowiek ma możliwość...