881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

„Boże pragnę ci powiedzieć…”

Boże, w wielobarwnej tęczy, Boże, zapraszający nas do miłości, pragnę Ci dziś powiedzieć: Ojcze nasz, Ojcze wszystkich tych, którzy walczą, by objawiła się miłość, solidarność, sprawiedliwość… Bądź Ojcem wszystkich moich przyjaciół. Święte jest Imię Twoje dla...

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Na początkuOjcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na...

Nowenna do Miłosierdzia Bożego .

Wprowadzenie: Nowennę do Miłosierdzia Bożego którą mi nakazał Jezus napisać i odprawić przed Świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się (ją) w Wielki Piątek. „Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i...

Droga Krzyżowa Cierpiących.

Stacja I. Jezus przed Piłatem *Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Stajemy przed lekarską diagnozą. Nie wiemy, co nas czeka: operacja, kalectwo, oszpecenie ciała, wielotygodniowy pobyt w...

Zdrowaś Maryjo – medytacja.

„Zdrowaś Maryjo” – Ty, która jesteś samym zdrowiem: duszy i ciała, wolna od grzechu pierworodnego. Niepokalana. Ty dałaś Swoje ciało naszemu Zbawicielowi, a więc zostało ono wybrane przez Boga jako jedyne, zdrowe, najlepsze dla Jego Syna....

Modlitwa o rozeznanie drogi.

Panie Jezu Chryste, oświeć mnie, proszę, światłem Twojego Ducha, abym właściwie odczytał drogę, którą chcesz mnie prowadzić. Daj mi jasność nie tylko umysłu, ale przede wszystkim serca, dla rozpoznania tego, kim jestem, kim mam być i co mam robić, aby jak najlepiej...