881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

„Zatrudnię od zaraz”

Chętnych do: – dźwigania krzyża codziennego, niosąc pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują; – walki z samym sobą w stawaniu się świętszym i bardziej doskonałym, dając uśmiech tym którym go brakuje; Zapewniam: – ręce, na których będą odciski z...

„Tylko Bóg”

Tylko Bóg może dać wiarę; jednak ty możesz dać świadectwo. Tylko Bóg może dać nadzieję; jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braciach. Tylko Bóg może dać miłość; jednak ty możesz uczyć innych jak kochać. Tylko Bóg może dać pokój; jak ty możesz zasiewać...

„Prosiłem…”

Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiąganiu powodzenia – – Uczynił mnie słabym abym się nauczył pokornego posłuszeństwa; Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów – – Dał mi kalectwo, abym robił rzeczy lepsze; Prosiłem Boga o bogactwo,...

„Przyjaźń to sztuka.”

Żałuję, że nie posiadam magicznej mocy tworzenia przyjaźni.Nie mam…Przyjaźń nie jest czymś, co działa ściśle według reguł, których możemy się nauczyć.Przyjaźń i miłość jest sztuką, ale nie rodzajem sztuki komercyjnej nastawionej na tani i szybki...

„Małżeństwo jest…”

Małżeństwo jest dynamicznym procesem odkrywania. Małżeństwo jest podróżowaniem – nie przybyciem. W małżeństwie znalezienie właściwej osoby jest tak samo ważne, jak bycie właściwą osobą. Małżeństwo – to znaczy kochać, kochać, kochać – wciąż na nowo....

„Tylko Bóg.”

Tylko Bóg może dać wiarę; jednak ty możesz dać świadectwo.Tylko Bóg może dać nadzieję; jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braciach.Tylko Bóg może dać miłość; jednak ty możesz uczyć innych jak kochać.Tylko Bóg może dać pokój; jak ty możesz zasiewać...