881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
Ofiaruj swe cierpienie, 
uczyń je diamentem;
Nie porzucaj cierpienia 
za najbliższym zakrętem.
Naucz się pokory, 
spokoju, cierpliwości,

Nie odmawiaj Ojcu 
do Ciebie miłości.
Bo wielką łaską Boga 
jest każde cierpienie,
Trzeba nam więc mężnie 
znosić upokorzenie.

Wiem, to sztuka trudna,
czasem niedorzeczna,
Ale cierpienie mija, 
a Boża Opatrzność 
jest wieczna.

Bądźmy zatem pełni 
w bożą moc ufności,
Byśmy mogli czerpać 
ze źródła wiecznej Miłości.

Donica