881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Celem narzeczeństwa jest bezpośrednie przygotowanie się do małżeństwa i zbudowanie jego podstaw poprzez:

 

 • pogłębianie miłości;
 • lepsze poznanie wzajemnych zalet i wad, co może mieć znaczenie dla podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej zawarcia małżeństwa z tą właśnie osobą;
 • uświadomienie sobie przez narzeczonego przyszłych zadań opiekuna i głowy rodziny, a przez narzeczoną czekających ją obowiązków żony i matki. Spotykamy się wprawdzie dzisiaj z podważaniem znaczenia tych zdań, jednak w dobrych małżeństwach zarówno mężowie, jak i żony podchodzą do nich bardzo poważnie;
 • uczciwe zastanowienie się nad tym, czy narzeczona akceptuje swoją kobiecość, czy nie będzie miało niechęci do współżycia płciowego, co będzie musiało zrodzić ogromne trudności w przyszłym małżeństwie.
 • dobrowolne, wspólne podjęcie decyzji o kształtowaniu współżycia płciowego w przyszłym małżeństwie w sposób odpowiadający ślubowi uczciwości małżeńskiej;
 • zdobycie wiedzy w zakresie pożycia małżeńskiego, etycznego planowania poczęć, opieki nad niemowlętami, wychowania dzieci i prowadzenia domu;
 • zgodne przemyślenie i rozważenie celu i jednolitego wychowania dzieci;
 • modlitwę i częstą Komunię św. w intencji dobrej i czystej miłości narzeczeńskiej i zbliżającego się życia w małżeństwie;
 • wspólny udział w katolickiej katechezie przedmałżeńskiej;
 • poznanie rodziny przyszłej żony i przyszłego męża;
 • stworzenie materialnych postaw wspólnego życia.
Karol Meissner OSB