881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

W krajach protestanckich nie ma kultu świętych. Wielokrotnie dziejom różnych herezji towarzyszyło obrazoburstwo, niszczenie obrazów i figur świętych. Polega to na skoncentrowaniu kultu na Bogu, na traktowaniu kultu świętych jako niepotrzebnej konkurencji. Kościoły te nie znają kanonizacji, nie wynoszą nikogo na ołtarze.

Wierzę… Świętych Obcowanie

Stąd też w krajach anglosaskich nie obchodzi się imienin tylko urodziny, bo nie ma kultu własnego patrona. W krajach tych istnieją wulgarne zabawy "halowe en", w "święto duchów", wigilię Wszystkich Świę tych, ale samego święta ani Zaduszek się nie obchodzi. W kościołach są pomniki byłych dostojników kościelnych, ale nie ma figur ani obrazów świętych. W starych kościołach nieraz widać nisze po figurach czy obrazach, ale puste. Do rzadkości należą ocalałe z czasów przedreformacyjnych witraże z postaciami świętych.

My wierząc w „świętych obcowanie” jesteśmy przekonani, że święci nam pomagają, że służą wstawiennictwem. Im święty jest skuteczniejszy jako pośrednik, tym za większego świętego uchodzi. Mamy swoje doświadczenia w tym względzie. Wierzymy, że Najświętsza Maryja Panna najwięcej może i do niej kierujemy większość naszych próśb. Ale mamy też świętych specjalistów od określonych spraw.

Św. Antoni pomaga nam znaleźć rzeczy zagubione. Przy okazji mamy jednak obowiązek złożyć ofiarę na św. Antoniego, czyli na biednych. Traktujemy to jako swego rodzaju znaleźne należne św. Antoniemu za pomoc w odnalezieniu zguby. Mamy tu dobry przykład „obcowania ze świętym”. Św. Juda Tadeusz uchodzi za specjalistę od spraw bardzo trudnych, beznadziejnych, uwikłanych.

Są święci sławni na całym świecie jako skuteczni wstawiennicy w określonych sprawach. Ale są też kulty bardziej lokalne. W Polsce bł. Jolanta uchodzi za specjalistkę od trudnych porodów. Św. Barbara jest patronką górników. „Barbara święta o górnikach pamięta” – jak mawiają górnicy. W innych krajach znana jest jako patronka dobrej śmierci. Św. Filomena, zupełnie u nas nieznana, w wielu krajach cieszy się ogromnnym kultem. To dziewczyna, której szczątki odkryto po 15 wiekach w katakumbach rzymskich w 1802 r. Bardzo szybko osiągnęła sławę jako cudotwórczym, „której Bóg nic nie odmawia” – jak powiedział św. Jan Vianney, proboszcz z Ars. Papież Grzegorz XVI zatwierdził w 1912 r. jej kult w całym Kościele, co potem potwierdził papież Pius X. Św. Filomena uchodzi za postrach szatana i jest skuteczna wstawiennictwem we wszystkich sprawach.

Każdy z nas ma swoich ulubionych świętych, swoich patronów, swego Anioła Stróża.

Do Wszystkich Świętych zaliczamy tych z naszych zmarłych, którzy już są w niebie. Ufamy, że po pewnym okresie kary doczesnej, czyśćcowej, dołączają do grona świętych i wtedy mogą pomagać nam swoim wstawiennictwem. Modlimy się do nich licząc, że jako nam bliscy zechcą się za nas wstawić u Boga.

Świat duchowy istnieje. Są tam dusze osób zmarłych. Możemy i powinniśmy się modlić za dusze czyśćcowe i prosić zbawione o wstawiennictwo. W ten sposób obcujemy ze świętymi, a święci z nami.

Przy okazji zwracam uwagę, że dogmat o Świętych Obcowaniu istnieje w Kościele od czasów apostolskich. Wiara w „świętych obcowanie” była przez Kościół wielokrotnie potwierdzana. Wśród definicji soboru trydenckiego (rok 1564) znajduje się następująca: „Wierzę niezachwianie, że istnieje czyściec i że duszom tam zatrzymanym pomagać może wstawiennictwo wiernych. Wierzę również, że należy czcić i wyznawać świętych, królujących razem z Chrystusem, którzy ofiarują za nas modlitwy swe Bogu i których relikwie trzeba czcią otaczać” (Breviarium fidei. Wyd. Św. Wojciecha, Poznań, 1988). Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii Świętej podaje: „Ponadto Kościół rozmieścił w ciągu roku wspomnienia Męczenników oraz innych Świętych, którzy dzięki wielorakiej łasce Bożej doszli do doskonałości, a osiągnąwszy już wieczne zbawienie, wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za nami” (Sacrosanctum Concilium, 104). Litania do Wszystkich Świętych odmawiana jest w czasie liturgii Wielkiej Soboty, przy rycie chrztu świętego i zalecana jest do prywatnego odmawiania.

Korzystajmy z pomocy Świętych. Ona jest skuteczna.

Maciej Giertych