881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Jan Paweł II


 

Rodzina w świetle nauczania Jana Pawła II

Współczesna rodzina przeżywa kryzys. Wiąże się on z zagrożeniami dotychczasowej koncepcji rodziny, lecz jest jednocześnie okazją i szansą jej odnowy. J. Vanier uważa, że w tradycyjnym modelu rodzina była zbyt zamknięta, skoncentrowana na sobie,...

Modlitwa o wyproszenie łask do św.Jana Pawła II

Sługo Boży Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę dla mnie (i moich bliźnich).Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą zbawienną pomoc.Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę... (wymienić prośby)Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i...

„Dar największy”.

Wszystko w życiu Jana Pawła II "zaczynało się u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie" (Wstańcie, chodźmy! s. 11 5). A sprawowanie Eucharystii było dla niego "najważniejszym i świętym wydarzeniem dnia i centrum całego życia" (Dar i Tajemnica, s. 73)....

„Ześlij na nas nowe tchnienie Ducha.”

Owocem ducha jest: miłość, cierpliwość, dobroć, pokój. Ześlij na nas, Ojcze, nowe tchnienie Ducha, abyśmy mogli godnie kroczyć drogą chrześcijańskiego powołania ofiarowując światu świadectwo prawdy ewangelicznej i działając z ufnością dla połączenia wierzących więzią...

Benedykt XVI o Janie Pawle II

Miłosierdzie Boże okaże się na koniec silniejsze od naszej słabości. W tym miejscu należy odnajdywać wewnętrzną jedność orędzia Jana Pawła II i zasadnicze intencje papieża Franciszka: wbrew spotykanej niekiedy opinii Jan Paweł II nie jest moralnym rygorystą; całe...

„Noc betlejemska początkiem odkupienia.” Jan Paweł II

Christus natus est nobis. Venite adoremus”. Pójdźcie, uwielbiajmy Tego, który rodzi się odwiecznie z Ojca: Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy, współistotny Ojcu — ten, „przez którego wszystko się stało” (por. J 1,3). Pójdźcie, uwielbiajmy Narodzonego z...

Jan Paweł II – anegdoty

Komu lektykę Papież głośno rozmyśla przy licznych współpracownikach: - Co ja zrobię z tymi sedia gestatoria (lektykami papieskimi)? Kurzą się, miejsca zajmują. Paweł VI sprzedał tiarę i pieniądze rozdał ubogim, ale komu ja to sprzedam? Wiem... (i tu pada nazwisko...

„Zostań z nami” Jan Paweł II

Panie, dzień się już nachylił, zostań z nami. Zostań, by oświecić nasze wątpliwości i nasze lęki. Zostań, abyśmy mogli wzmocnić nasze światło Twoim. Zostań, aby pomóc nam być solidarnymi i wspaniałomyślnymi. Zostań, abyśmy umieli w świecie, w którym tak mało wiary i...

Jan Paweł II – anegdoty.

Wkrótce po wyświęceniu na kapłana, Karol Wojtyła w 1946 roku przybył do Rzymu, aby tu kontynuować swoje studia. Jeden z jego ówczesnych kolegów, Albert Felice, wspominał po latach: - Karol opowiadał nam dowcipy po łacinie. *** W roku 1983, w swojej rezydencji w Castel...