881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Księża pracujący w naszej parafii zachowani w pamięci parafian:

Lata 50-te

Ks. Eugeniusz Krzyżak

Lata 60-te

Ks. Werner Malcherczyk

Ks. Ginter Kolenda

Ks. Józef Pietrek

Ks. Jan Gotsman

Ks. Bronisław Kwapisz

Ks. Henryk Maj

Ks. Józef Martela

Lata 70-te

Ks. Henryk Rzega

Ks. Herbert Szega

Ks. Józef Urban

Ks. Franciszek Kurzaj

Ks. Rajmund Kała

Lata 80-te

Ks. Marek Zając

Ks. Jan Kociok

Ks. Rudolf Golec

Ks. Paweł Wróbel