881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Nr 331/20/A                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dnia 12 marca 2020

 

 

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski,

w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia , zgodnie z kan.87&1 , 1245 i kan. 1248 & 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego,

udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29.03. 2020 r. następującym wierzącym

Osobom w podeszłym wieku

Osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar , podwyższona temperatura, itp.)

Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym , którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę

.Osobom , które czują obawę przed zarażeniem

Jednocześnie osoby, które skorzystają z dyspensy zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej w rodzinach ,

a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

 

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

Ks. Sebastian Wiśniewski

Kanclerz