881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

RODZINNA KARTOTEKA PARAFIALNA

 

Parafii Świętej Rodziny

ul. Konstytucji 24

41-905 Bytom Bobrek

 

ADRES1:                                                                                                                                        
Ulica, numer
Numer telefonu: E-mail:
 RODZICE2:

Ojciec3

Nazwisko Imiona
Data urodzenia Miejsce ur. Nr telefonu
 Matka4
Nazwisko Imiona
Nazwisko panieńskie
Data urodzenia  Miejsce ur. Nr telefonu
 ŚLUB5:
bez ślubu cywilny kościelny planowany
Data Miejsce Parafia
 DZIECI6:
Imiona Nazwisko Data urodzenia Miejsce ur. Chrzest: data i parafia

 

 

W imieniu rodziny wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osób należących do parafii Świętej Rodziny w Bytomiu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

Data7: ……………………………                      Podpis8:……………………………..

 

 

 

OBJAŚNIENIE:

 

*  Prosimy, aby wszystkie dane wpisać drukowanymi literami.

** Formularz rodzinny obejmuje osoby, które mieszkają ze sobą pod jednym adresem, powiązane są relacjami rodzinnymi lub są spokrewnieni np. przez małżeństwo; rodzic                z dzieckiem; chłopak z dziewczyną.

*** Formularz podzielony został na pięć części: adres, rodzice, dzieci, uwagi i deklaracja.

Pola oznaczone cyframi od 1-8 są obowiązkowe do wypełnienia.

ADRES:    Numer domu, pełna nazwa ulicy

 

OSOBY:    Nazwisko wpisujemy tak, jak się je pisze

                   Imię / imiona powinny być takie, jak w dokumencie tożsamości

Miejsce urodzenia podajemy nazwę miasta

Nazwisko panieńskie podajemy nazwisko rodowe

 

ŚLUB:       Należy wybrać i oznaczyć jedno z czterech pól. W przypadku „planowany” prosimy o podanie przybliżonej daty ślubu.

 

DEKLARACJA:

Osoba podpisująca kartotekę parafialną wyraża zgodę na posiadanie przez nią,  gromadzenie i wykorzystywanie – do celów niekomercyjnych – informacji zamieszczonych w niniejszej kartotece, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

 

 

KONTAKT:

 

Proboszcz: ks. Dariusz Piertaś, nr telefonu 32/ 387-58-70/ lub całodobowo 692-33-49-03

Kancelaria Parafialna: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Rodziny,                ul. Konstytucji 24, 41-905 Bytom – Bobrek

czynna w ciągu roku:   poniedziałek, piątek (godzina 8.00 – 9.30) przyjmuje ks. Wikariusz

wtorek, czwartek (godzina 8.00 – 16.00) przyjmuje p. Kancelistka

środa (godzina 18.00 – 19.00) przyjmuje ks. Proboszcz

 

Strona internetowa: http://www.parafia.swrodzinabobrek.pl/ 

E-mail: proboszcz@swrodzinabobrek.pl