881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Sierpień – w Polsce od dawna przeżywany jako miesiąc trzeźwości.
A więc miesiąc w którym zachęcani jesteśmy do abstynencji od alkoholu. A wszystko to za sprawą wady, która zyskała sobie miano naszej wady narodowej – pijaństwa.

Trzeźwość jednakże nie odnosi się jedynie do sytuacji człowieka, który nie jest pijany. W dzisiejszych czasach, coraz częściej o trzeźwości musimy mówić także w odniesieniu do innych używek, które najczęściej są  problemem ludzi młodych.

Ale jest jeszcze jedno znaczenie słowa trzeźwość, to którego używamy, gdy mówimy o czyimś trzeźwym spojrzeniu, o kimś, kto trzeźwo myśli.

Trzeźwe myślenie – myślenie rozsądne, myślenie rzeczowe. Jakżeż to cenna umiejętność. Cenimy sobie ludzi, którzy potrafią się taką umiejętnością wykazać. Wiąże się ona też
z trzeźwym, a więc sensownym i rzeczowym spoglądaniem na rzeczywistość.

Spojrzenie takie, pozwala na wyciąganie wniosków i poszukiwanie takich rozwiązań, które pomogą nam dobrze postępować w naszym życiu. Pomaga nam dokonywać dobrych wyborów, takich, które będą wpływać na naszą przyszłość.

Czasami, kiedy spoglądam na ludzi młodych, odnoszę jednak wrażenie, że ta umiejętność nie jest już
w cenie, że ich spojrzenie jest nie raz bardzo krótkowzroczne, że podejmują decyzję bez rozważania ich dalszych
i bliższych konsekwencji. A to bardzo często rodzi w ich życiu trudności,
a nie raz także tragedie.

Stając więc u progu sierpnia chciejmy zwrócić uwagę na to, by dla naszej młodzieży wyprosić ar trzeźwego myślenia i trzeźwego spoglądania na życie, aby dzięki niemu udało się im wieść życie szczęśliwe i spokojne, a także i przede wszystkim – życie dobre.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki parafialnej  – gazetka40