881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Przełom starego i nowego roku, jest zawsze czasem podsumowań i rozliczeń. Oglądamy wszelkiego rodzaju statystyki, śledzimy plebiscyty, wybieramy „pierwszych” i „ostatnich”.

Jest to też czas, w którym robimy sobie postanowienia, na nowy rok. Opieramy je na świadomości, że coś musimy zrobić lepiej niż dotychczas robiliśmy.

Idąc niejako za tym duchem i w naszym informatorze zamieszczamy swoistą statystykę. Statystykę, która pokazuje ile chrztów w tym roku zostało w naszej parafii udzielonych, ile zawarto związków małżeńskich, ile było pogrzebów.

Statystykę tę można by jeszcze rozszerzyć o to ile dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej, ile młodzieży do Bierzmowania. Można by podać szacunkowo ilu ludzi pojawia się na niedzielnej Mszy Świętej i ile rozdano Komunii Świętej w ciągu tego roku.

Można by rozszerzyć… tylko po co? Czy ta informacja wpłynie jakoś realnie na życie sakramentalne tych, którzy w żadnej z zamieszczonych i proponowanych rubryk nie zostaliby uwzględnieni?

Powiedzmy sobie otwarcie, że wielu jest takich, dla których niedzielna Eucharystia nie jest czymś oczywistym, że wielu jest takich, którzy Kościół i Sakramenty traktują jak półki w hipermarkecie, do którego wpada się kiedy tylko się zechce, bierze co się chce, płaci się i wychodzi. A przecież to nie tak…

Szukamy noworocznych postanowień? Może w tym roku niech takim postanowieniem będzie odpowiedź na Chrystusowe wołanie: „Idźcie i nauczajcie…”, bo przecież nie tylko duchowni i katecheci są powołani do tego, by ludzi pociągać do Chrystusa. To powołanie dotyczy każdego
z nas.

 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki parafialnej  – gazetka33.