881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Gdyby nuta powiedziała:
jedna nuta nie czyni muzyki
…nie byłoby symfonii

    

Gdyby słowo powiedziało:
jedno słowo nie tworzy stronicy
…nie byłoby książki

    

Gdyby cegła powiedziała:
jedna cegła nie tworzy muru
…nie byłoby domu

  

Gdyby kropla wody powiedziała:
jedna kropla wody nie może utorzyć rzeki
…nie byłoby oceanu.

    

Gdyby ziarno zboża powiedziało:
jedno ziarno nie może obsiać pola
…nie byłoby żniwa.

  

Gdyby człowiek powiedział:
jeden gest miłości nie ocali ludzkości
…nie byłoby nigdy na ziemi sprawiedliwości i pokoju, godności i szczęścia.

 

Michel Quoist