881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Każdego roku czekam

na nowy cud święta.

 

Bo jakże inaczej nazwać białą porę,

która nam wieści nowinę wprost z Nieba.

 

Po dolinach rozlega się światło łagodne.

 

To księżyc nocami sieje tę srebną poświatę

i niesie aż na szczyty odblask szczęścia swego.

 

Góry cieszą się wespół z ludźmi dobrej woli.

 

Ziemia choć w śniegu, bo zima w krąg ją ogarnia,

ogrzaną miłością nadchodzącego Boga.

 

Drogi ciemne i zgubne wyprostowane zostają,

zalane blaskiem gwiazd i ustrojone śpiewami.

 

Stąpać po nich możemy bezpiecznie i lekko.

 

A z gwiazd owych ta jedna zawisa nad miejscem,

wybranym spośród innych,

ochrzczonym – Betlejem.

 

ks. Janusz A. Kobierski