881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Kyrie eleison, Chryste eleison , Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże- zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco , Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

     

 

Błogosławiony Janie Pawle ,                                                                         módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych

Następco Piotra i Sług Bożych

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary

Ojcze soboru wykonawco jego wskazań

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej

Gorliwy miłośniku Eucharystii

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi

Misjonarzu wszystkich narodów

Świadku wiary, nadziei i miłości

Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych

Apostole pojednania i pokoju

Promotorze cywilizacji i pokoju

Głosicielu Nowej Ewangelizacji

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia

Papieżu Bożego Miłosierdzia

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba

Bracie i Mistrzu kapłanów

Ojcze osób konsekrowanych

Patronie rodzin chrześcijańskich

Umocnienie małżonków

Obrońco nienarodzonych

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży

Dobry Samarytaninie dla cierpiących

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych

Głosicielu prawdy o godności ludzkiej

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata

Uosobienie pracowitości

Zakochany w krzyżu Chrystusa

Przykładnie realizujący powołani

Wytrwały w cierpieniu

Wzorze życia i umierania dla Pana

Upominający grzeszników

Wskazujący drogę błądzącym

Przebaczający krzywdzicielom

Szanujący przeciwników i prześladowców

Rzeczniku i Obrońco prześladowanych

Wspierający bezrobotnych

Zatroskany o bezdomnych

Odwiedzający więźniów

Umacniający słabych

Uczący wszystkich solidarności.

   

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świat -wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świat- zmiłuj się nad nami

       

 Módl się za nami Błogosławiony Janie Pawle,

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa , Odkupiciela człowieka.

  

 Módlmy się :

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Błogosławionego Jana Pawła II i za Jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.

Przez Chrystusa Pana naszego . Amen

 

 (Modlitwa posiada imprimatur krakowskiego kardynała St. Dziwisza z 12.04.2011)