881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Ojcze, Stworzycielu świata
Ojcze, podtrzymujący świat w istnieniu
Ojcze, mądrości wieczna
Ojcze, dobroci nieskończona
Ojcze, niewysłowiona Opatrzności
Ojcze, źródło wszelkich rozkoszy
Ojcze  najświętszy
Ojcze  najsłodszy
Ojcze  niewyczerpanego Miłosierdzia
Ojcze, nasz Obrońco
Ojcze, nasza Miłości
Ojcze, nasza Światłości
Ojcze, nasza radości i nasza chlubo
Ojcze, hojny dla wszystkich Twych stworzeń
Ojcze, panujący nad wszystkimi narodami
Ojcze, chwało Kościoła Świętego
Ojcze, nadziejo chrześcijan
Ojcze, mądrości przywódców
Ojcze, wspaniałości królów
Ojcze, pociecho ludów
Ojcze, radości kapłanów
Ojcze, nagrodo sprawiedliwych
Ojcze, wzorze dla ojców
Ojcze, darze życia rodzinnego
Ojcze, wesele dziewic
Ojcze, przewodniku młodych
Ojcze, przyjacielu dzieci
Ojcze, podporo nieszczęśliwych
Ojcze, wolności niewolników
Ojcze, światłości pogrążonych w ciemności
Ojcze, kruszący pychę grzeszników
Ojcze, nasza ucieczko w strapieniu
Ojcze, nasza nadziejo w rozpaczy
Ojcze, zbawczy porcie w niebezpieczeństwach
Ojcze, ratunku ubogich
Ojcze, pokoju nasz i obrono w niedostatku
Ojcze, przychodzący z pomocą w naszych potrzebach
Ojcze, pociecho zasmuconych
Ojcze, obrono sierot
Ojcze, pokoju starców
Ojcze, ucieczko umierających
Ojcze, szycie umarłych
Ojcze, chwało świętych

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj sie nad nami.

Módlmy sie:  Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny, Ty gorąco pragniesz rozszerzyć Swe królestwu miłości w sercach swoich stworzeń dla Twej radości i szczęścia; prosimy Cię, niech się spełnia Twoja Wola, abyś był znany, kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności i Twoim pokoju.  Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych.  Amen.