881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Synu, Odkupicielu świata, Boże…

Duchu Święty, Boże…

Święta Trójco, jedyny Boże…

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko…

Święta Panno nad pannami…

Święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za nami.

Święci patriarchowie i prorocy…

Święci apostołowie i ewangeliści…

Święci uczniowie Pańscy…

Święci męczennicy i męczenniczki…

Święci biskupi i wyznawcy…

Święci doktorzy Kościoła…

Święci kapłani…

Święci zakonnicy i pustelnicy…

Święte panny i wdowy…

Wszyscy święci i święte Boże…

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.

Od gniewu Twego…

Od mocy szatańskiej…

Przez narodzenie Twoje…

Przez krzyż i mękę Twoją…

Przez śmierć i pogrzeb Twój…

Przez zmartwychwstanie Twoje…

Przez wniebowstąpienie Twoje…

Przez łaskę Ducha Świętego…

Za cierpiącymi duszami, prosimy Cię, Panie.

Za duszami biskupów i kapłanów…

Za duszami rodziców, braci, sióstr i krewnych naszych…

Za duszami tych, którzy nam dobrze czynili…

Za duszami tych, których kochaliśmy szczególnie…

Za duszami tych, którzy byli naszymi wrogami…

Za duszami tych, którzy nagle zeszli z tego świata…

Za duszami tych, którzy zmarli bez sakramentów świętych…

Za duszami tych, którzy zmarli w tym domu i w tej parafii…

Za duszami tych, których ciała spoczywają na naszym cmentarzu…

Za duszami dobroczyńców naszego kościoła…

Za duszami tych, którzy się za umarłych pobożnie modlili…

Za duszami, które znikąd nie mają ratunku…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść im, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A nasze wołanie niech dotrze do Ciebie.

Módlmy się. Jezu, Ty zechciałeś zostawić nam znaki Twej Męki na świętym całunie, którym zostało owinięte Twoje Ciało Przenajświętsze zdjęte z krzyża; spraw łaskawie, abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój zostali doprowadzeni do chwalebnego zmartwychwstania, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.