881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Biskup Gliwicki zaprasza do wspólnego świętowania odpustu ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Diecezjalnym w Rudach.

 

Dnia 15 sierpnia br. w Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach odbędzie się odpust metropolitalny. W tym roku przewodniczyć mu będzie i homilię wygłosi biskup opolski Andrzej Czaja. Obok uczczenia Maryi wniebowziętej odpust w Rudach jest też okazją do świętowania jubileuszy byłych i obecnych pasterzy diecezji Metropolii Górnośląskiej.

 

Uroczysta suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11.00 na dziedzińcu pocysterskiego zespołu pałacowego.

O godz. 15.00 w bazylice zostaną odprawione nieszpory.

Poniżej zamieszczamy tekst zaproszenia Biskupa Gliwickiego do udziału w odpuście:

ZAPROSZENIE BISKUPA GLIWICKIEGO DO RUD
NA ODPUST WNIEBOWZIĘCIA NMP 15 SIERPNIA 2017 ROKU

Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze,

Umiłowani Diecezjanie!

Każdego roku sierpniowe świętowanie Maryi Wniebowziętej przyciąga nasze serca do oddawania Jej nabożnej czci. W naszej diecezji czynimy to w sposób niezwykle serdeczny w sanktuarium w Rudach, pragnąc zaczerpnąć nowych sił duchowych w patronalny obchód świątyni, będącej kiedyś miejscem modlitwy konwentu cysterskiego, a obecnie wypełniającej się parafianami i pielgrzymami. Uroczystość ta od lat stanowi okazję do zanoszenia wspólnej modlitwy całej naszej metropolii – z jej Pasterzami na czele – o trwanie w wierze, której świadkiem i oparciem jest dostojna bazylika, utrwalająca wspaniałe dziedzictwo duchowe naszej ziemi. Tak przygotowujemy się do uczczenia Matki naszego Pana i w tym roku, gdy naszemu wdzięcznemu trwaniu na modlitwie szczególnego blasku dodaje wspomnienie 25. rocznicy utworzenia Diecezji Gliwickiej w ramach nowej Metropolii Katowickiej, do której należy też zasłużona Diecezja Opolska. Rozważamy wdzięcznie ten podniosły moment wspaniałomyślnej decyzji Papieża św. Jana Pawła II o ukonstytuowaniu na Górnym Śląsku pełnej prowincji kościelnej, w której znalazła się też nasza diecezjalna wspólnota, włączając się w rytm budowania Kościoła, świadomego swojej misji w dzisiejszym świecie. Od ćwierć wieku bowiem budujemy mozolnie żywą cząstkę Kościoła Powszechnego, aby dawać świadectwo naszego umiłowania wielkich Bożych spraw.

Sanktuarium rudzkie staje się także miejscem dziękczynnej modlitwy za naszych Pasterzy, zwłaszcza związanej z ważnymi jubileuszami i rocznicami Dostojnych Księży Biskupów. W tym roku polecać będziemy wdzięcznie Arcybiskupa Alfonsa Nossola, Seniora Diecezji Opolskiej z racji 85. urodzin, 60. rocznicy święceń kapłańskich oraz 40. rocznicy sakry biskupiej. Do modlitwy włączymy Arcybiskup-Seniora Damiana Zimonia, pierwszego w dziejach Górnego Śląska metropolity katowickiego w 60. rocznicę Jego święceń kapłańskich. Z naszej diecezji przedstawiamy Biskupa-Seniora Gerarda Kusza w 55. rocznicę święceń kapłańskich.

Niech nie zabraknie nas podczas gorliwej modlitwy. Punktem centralnym gromadzącym nas będzie pontyfikalna Suma, sprawowana na dziedzińcu zespołu pocysterskiego klasztoru o godz. 11.00 pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai i z jego posługą Słowa Bożego, wraz z biskupami naszej metropolii oraz współbraćmi w kapłańskiej posłudze. Liczymy na udział osób życia konsekrowanego oraz naszych Drogich Sióstr i Braci z różnych parafii naszych trzech górnośląskich diecezji.

W ramach możliwości zapraszam także na świąteczne nieszpory, które uroczyście sprawowane będą w bazylice rudzkiej o godz. 15.00.

Znając głęboką cześć, okazywaną Najświętszej Maryi Pannie przez lud górnośląski, liczę bardzo na braterską posługę i spotkanie, które przyczyni się do umocnienia naszej metropolitalnej więzi i wzbudzi w nas dalszą chęć naszego współdziałania w dziele Bożym.

Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego towarzyszy wszystkim na radość pielgrzymowania do Matki Bożej Pokornej w Rudach.

W oczekiwaniu na wspólną modlitwę pozostaję zjednoczony z Wami

+ Jan Kopiec

biskup gliwicki