881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

 

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni

Kochaj ich, mimo wszystko

     

Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm

Czyń dobro, mimo wszystko

   

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych

przyjaciół i prawdziwych wrogów

Odnoś sukcesy, mimo wszystko

   

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,

Bądź dobry, mimo wszystko

     

Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość

Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko

   

 To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy

Buduj, mimo wszystko

   

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,

mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz

Pomagaj, mimo wszystko

    

Dając światu najlepsze, co posiadasz,

otrzymujesz ciosy,

Dawaj światu najlepsze, co posiadasz,

Mimo wszystko

    

 

Matka Teresa

z Kalkuty