881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)