881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Wszechmocny i wieczny Boże,

Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo

i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,

prawdziwe i piękne,

szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,

Pana naszego Jezusa Chrystusa,

pomóż nam, błagamy Ciebie,

przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,

abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie

kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie

i traktowali z miłością i cierpliwością

wszystkie te osoby, które spotkamy

przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   

 

Święty Izydorze, módl się za nami!

J.T. Zuhlsdor